Infokioskit

Infokioskeilla välitetään ajankohtaista tietoa käyttäjän ehdoilla ja käyttäjän määräämään tahtiin. Infokioskien tietosisältö määritetään omistajan intressien mukaisesti. Usein omistajat ylläpitävät sisältönsä omilla intranet- tai internet –sivuillaan. Infokioskin tietosisällön selailua voidaan rajoittaa halutuille internetsivustoille.

Infokioskeja käytetään esimerkiksi

  • Julkisen liikenteen reittien ja aikataulujen hakemiseen.
  • Kouluissa tavoitteiden ja henkilökunnan esittelyyn sekä lukujärjestysten ja tilatietojen (mikä luokka?) tarkistamiseen.
  • Kunnat esittelevät toimintaansa ja päätöksentekoaan, kirjastot vaikkapa teoshakukoneina.